Konta bankowe
Dane rejestrowe

Fundacja Zwierzęca Polana
Umińskiego 16/41
03-984 Warszawa

NIP 5252545894
REGON 146284323
KRS 0000432119

Kontakt
mail:

[email protected]

tel.:

721 225 111 – Adopcje
504 000 424 – Prezes Fundacji

Przedstawiciele Fundacji

Aleksandra Grynczewska

Fundator i Prezes Zarządu Fundacji

Konrad Woźniak

Wiceprezes Zarządu Fundacji
Kim jesteśmy?
Nasze cele

Nadrzędnym celem, do którego zmierza Fundacja Zwierzęca Polana jest stworzenie edukacyjnego sanktuarium dla zwierząt. To projekt w Polsce pionierski – na Zachodzie podobne miejsca istnieją, ale nasz kraj jest ich pozbawiony. Sanktuarium takie to miejsce, w którym zwierzęta gospodarskie mogą żyć szczęśliwie i bezpiecznie, nie doznając krzywd od człowieka.
Ale to nie wszystko! Sanktuarium będzie edukować – ludzie będą mogli je odwiedzać, obcować ze zwierzętami, przekonywać się, jak cudowne, wrażliwe i mądre są konie, krowy, owce, kozy czy świnie.
A psy? One są z nami od zawsze i tak już pozostanie. Pod okiem najwybitniejszych specjalistów w Polsce i z pomocą domów tymczasowych nieustannie resocjalizujemy naszych psich podopiecznych, leczymy i znajdujemy im nowe domy. Dążymy też do zmniejszenia liczby bezdomnych psów w Polsce poprzez akcje sterylizacji, chipowanie i edukację.

Nasza misja
Statut

Rozdział I – Postanowienia ogólne

Art. 1
1. Fundacja „Zwierzęca Polana”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Aleksandrę Grynczewską, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 29 sierpnia 2012 roku (Repertorium A numer 7607/2012) sporządzonym przez asesora notarialnego Monikę Sawicką – zastępcę notariusza Jacka Przetockiego, prowadzącego kancelarię notarialną w Chełmie przy ul. Lubelskiej 69.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity z dnia 18 grudnia 2015 roku, Dz.U. z 2016 r. poz. 40 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z dnia 7 lutego 2018 roku, Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

Art. 2
1. Fundacja działa pod nazwą Fundacja „Zwierzęca Polana”.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
3. Fundacja ma osobowość prawną.
4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

Art. 3
1. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji swoich celów Fundacja może działać poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Art. 4
1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi.

Pobierz cały dokument

Wpisz dowolną kwotę i wesprzyj nasze działania

Sprawozdania roczne

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Top