Rozliczenie zbiórki na Rudniki

18 paź 15
0
0

W załączeniu faktury zapłacone przez Fundacje Zwierzęca Polana za zabiegi i leczenie psów z Rudnik.
> Faktury z Łodzi są z DT Belli. Faktury z Warszawy i Kobyłki są  z DT Ratki. Zostały opłacone zgodnie z wolą i rozporządzeniem organizatora i założyciela wydarzenia psów z Rudnik ( Joanna Stachowska ) opublikowanymi na wydarzeniu i wyrażonymi bezpośrednio w korespondencji z wyżej wymienionymi DT, którą to owe DT  udostępniły do wglądu władzom fundacji by uzyskać środki na pokrycie zobowiązań za leczenie swoich podopiecznych.
> Oprócz załączonych faktur zapłacono jeszcze dwie faktury ( szczeniaki z Sochaczewa 100zł i DT Ratka 70 zł ) udostępnionych do wglądu fundacji w celu przelania środków, a na których jednak nadesłanie wciąż czekamy.
> Fundacja otrzymała również oficjalnego maila od darczyńcy kwoty 3000zł, przekazanej w dwóch oddzielnych przelewach ( 2000zł i 1000zł ). W treści maila wyjaśniono po raz kolejny na jaki cel owe środki zostały przekazane.
> Tak więc 2000zł na leczenie i zabiegi, a 1000zł na karmę dla psów na gospodarstwie.
> W zaistniałym między stronami konflikcie, który uniemożliwił fundacji rzetelne i dokładne rozliczenia na bieżąco niestety część środków z darowanego 1000zł na karmę ( 150,97zł ) zostało wykorzystane na pokrycie wcześniej już wystawionych faktur za leczenie i zabiegi. Pozostała kwota 849,03 została przeznaczona na zakup bonów na karmę dla psów do wybrania przez gospodarza celem zabezpieczenia ich potrzeb żywieniowych na najbliższy okres. Po ustaleniach z gospodarzem co do wyboru sklepu/ lecznicy najdogodniejszych dla niego bony zostaną przekazane.
>
> Właściwym byłoby również wprowadzenie kilku zmian co do treści udostępnionej na wydarzeniu psów z Rudnik- Fundacja Zwierzęca Polana nigdy nie była prawnym opiekunem psów ” Ratka” i „Bella”. Nie jest prawdą jak zostało to napisane na wydarzeniu, że fundacja przejęła te psy pod swoją opiekę. Obie sunie przebywały w DT, które pozostawały i pozostają ich opiekunami. Ratka zmarła w szpitalu gdzie przebywała, była poddana dializom w celu ratowania jej życia, jej opiekunem do końca pozostawał DT. Bella nadal przebywa w DT, który podpisał wszelkie niezbędne dokumenty i jest jej prawnym opiekunem. Bella nadal zbiera środki na swoje leczenie.
>
> Co do treści albumu adopcyjnego gdzie wskazano numery kontaktowe w sprawie adopcji podopiecznych fundacji tj. Saby, Fruzi, Fifi i Reksia uprzejmie proszę wykasować udostępniony tam numer telefonu gdyż jest on niepoprawny. Celem kontaktu wystarczy wskazać nazwę fundacji bądz link do strony fundacji. ( suczki juz adoptowane )
> Numer i dane fundacji należałoby wykreślić spod zdjęć Belli i wskazać numer kontaktowy jej DT bądz link do jej wydarzenia na fb.
>
>
> Kończąc rozliczenie:
>
> Główne wydarzenie psów z Rudnik: 6325,85
> Śnieżek: 982,89
> Łączna kwota: 7308,74
>
> Faktury opiewają na sumę: 6459,71
> Pozostałe 849,03 przeznaczono na zakup bonów na karmę dla psów gospodarza. Po przekazaniu bonów rozliczenie kończymy na 0zł.
>

Kategoria Aktualności
Top