Panie Sławomirze – dziękujemy!

29 maj 19
0
0

Ratowanie zwierząt nie byłoby możliwe, gdyby nie setki, tysiące dobrych ludzi, którym na sercu leży los skrzywdzonych psów, koni, krów i innych. To dzięki darczyńcom, którzy pomagają nam na wiele różnych sposobów, możemy zapewnić naszym podopiecznym godne życie.
Każdy datek, każda kwota, każdy podarowany przedmiot sprawiają, że jesteśmy wdzięczni i dają nam wiatr w żagle, by działać dalej.
Dziś chcielibyśmy podziękować Panu Sławomirowi R., który stale pomaga nam w ogromny sposób, zapewniając naszym koniom siano. Nie jesteśmy w stanie wyrazić, jak wielka to dla nas pomoc.

Dziękujemy!

Kategoria Aktualności
Top