Oświadczenie o odebraniu psa

25 cze 15
0
0

OŚWIADCZENIE
Fundacja- jako Zarząd, Członkowie i Wolontariusze oświadczamy iż odebraliśmy (upoważniając TOZ Wrocław) interwencyjnie psa z adopcji, wyadoptowanego z Fundacji Zwierzęca Polana w lipcu 2014 r. Podstawą odebrania psa były doniesienia osób znających psa i dom o złym traktowaniu adoptowanego zwierzęcia.
Stan psa, zwłaszcza psychiczny ocenią specjaliści. Sunia także nie została wysterylizowana przez dom stały, jak stanowił zapis umowy.
Uważamy, iż postąpiliśmy słusznie, z najwyższym uwzględnieniem dobra psa, który jest już bezpieczny.
Odebranie miało miejsce w dniu dzisiejszym, sprawa jest w toku.

Serdecznie dziękujemy TOZ Wrocław za pomoc w interwencji.

Informujemy, iż ufamy maszym domom stałym, ale nie pozostajemy obojętni na doniesienia osób, które nasze domy adopcyjne znają, a dobro naszych podopiecznych, którzy pozostają „naszymi podopiecznymi” do swojej śmierci jest dla nas najważniejsze.

Fundacja Zwierzęca Polana

Kategoria Aktualności
Top