Interwencja u Yumanii

25 kw. 14
0
0

Interwencja ze strony naszej fundacji rozpoczęła się 19.04.2014 roku, w Wielką Sobotę. Trwała od godziny 18 do godziny 24.00. W Sobotę przy wsparciu osób z fundacji Zwierzaki W Potrzebie odebraliśmy 3 psy, Szamana, Bulla i Freda. Stan pozostałych psów nie wskazywał na głodzenie, niestety ponieważ policja odmówiła nam asysty nie zabraliśmy ich.

21.04.2014 interwencja trwała od godziny 12.30. Zaczęłyśmy od składania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa na policji. Niestety policja nie była chętna do współpracy z nami, dodatkowo kierowała zeznania w stronę przesłuchania nas w sprawie rzekomej kradzieży psów (opiekunka psów złożyła takie doniesienie na policję w niedziele). Na posesję pojechaliśmy za policją która miała wykonać oględziny z przeszukaniem, pomimo naszego wniosku o udział w czynnościach nie do powtórzenia nam nie wolno było uczestniczyć w rozmowach i oglądaniu psów. Policja wraz z opiekunką psów następnie pojechała na komendę składać zeznania, wróciła z policją i powiatowym lekarzem weterynarii. Powiatowy obejrzał psy i powiedział że 2 przebywające w domu są chude ale do wtorku przeżyją (we wtorek miała być kontrola powiatowa) i że nie ma podstaw do odebrania. Odjechał.Policja też odjechała. Zostaliśmy my i kilkugodzinne negocjacje aby odebrać 4 psa, Skinniego. Wychudzonego który miał nie umrzeć do kontroli.

Opis interwencji

Kontrola przeprowadzona na podstawie art. 34a ust 3 Ustawy o Ochrowy. nie Zwierząt oraz art. 7 ust 3 w/w ustawy

Po wejściu na posesję za zgodą właścicielki posesji Pani Katarzyny S. na miejscu stwierdzono:

Po prawej stronie w zabudowaniach gospodarskich znajdują się boksy z psami. Pomieszczenie pierwsze dwa boksy w których znajdowały się psy dwa psy w stanie kacheksji Szaman i Fred oraz psie podrostki w stanie na oko dobrym. Zwierzęta nie miały dostępu do wody ani pożywienia. Podłoże stanowiła kilku a miejscami kilkucentymetrowa warstwa odchodów. Zwierzęta miały przerośnięte pazury, co świadczyło o nie wyprowadzaniu psów po za boksy.

W pomieszczeniu drugim w rogu budynku znajdowały się 4 boksy w których zwierzęta były trzymane w takich samych warunkach.

Z zeznań właścicielki posesji wynikało że w mieszkaniu na piętrze od 4 dni są zamknięte bez wody psy w ilości 6 sztuk. 4 z nich należą do Joanny L., psy są zadbane wyczesane. Dwa pozostałe były w stanie zagrożenia życia. Pies w typie owczarka z kopiowanym ogonem w stanie kacheksji, odwodniony, przerośnięte pazury, liczne pasożyty m.in. pchły, zapadnięte boki, widoczne kości kręgosłupa, żeber, widoczne odstające kości miednicy. Pies mix czarny w stanie kacheksji odwodniony.

Podczas kontroli właścicielka wprowadzała inspektorów w błąd informując że pies jest chory i ma dokumenty weterynaryjne wskazujące na fakt, że wychodzenie spowodowane jest chorobą. W rozmowie z Panią Lekarz Wet. Wyszło na jaw że podejrzana nie dysponuje dokumentacją, bo nigdy nie robiła badań w.w psom.

W związku z tym została podjęta decyzja o odebraniu wskazanych wyżej psów, które były w stanie zagrożenia życia. Wobec pozostawionych na posesji psów, który stan nie wskazywał na zagrożenie zdrowia lub życia został skierowany wniosek o odebranie Joannie L. pozostałych psów.

Joanna L. z pozostawionych psów, które są w dobrym stanie czerpie korzyści majątkowe w postaci oddawania przez te zwierzęta krwi do banku.

Miejscowa Policja z Garwolina numery służbowe policjantów 578808 i 856851 nie znała podstaw prawa, jasno powiedziała że nie odbierzemy żadnych psów, ponadto wobec naszych inspektorów płci żeńskiej w/w policjanci kierowali stwierdzenia „ ( Ja to bym z Panią poszedł za stodołę (…)” W związku z nagannym , plebejskim wręcz urągającym w dobry wizerunek mundur zachowaniem policjantów będzie składane zawiadomienie o możliwości podejrzenia popełnienia przestępstwa przez policjantów. Całe zajście zostało nagrane.

Biorąc pod uwagę nie tylko zastaną sytuację tj. nieodpowiednie warunki bytowania, oraz skrajne wychudzenie zwierząt, które zagrażało ich życiu i zdrowiu podjęto decyzję o odbiorze psów w trybie art. 7.3 Ustawy o Ochronie Zwierząt z dnia 21.08.1997 r.

Kategoria Aktualności
Top