Reaguj! Nie bądź obojętny!
Ograniczamy działania patrolu
Czym jest SIOZ?
Stołeczny Inspektorat Ochrony Zwierząt jest grupą terenowo-interwencyjną Fundacji „Zwierzęca Polana”. Do naszych podstawowych zadań należy m. in. podejmowanie wszelkich interwencji w przypadkach łamania praw zwierząt, sprawowanie nadzoru i kontroli nad miejscami przetrzymywania zwierząt, w tym między innymi nad schroniskami dla zwierząt, gospodarstwami rolnymi i ubojniami zwierząt oraz współpraca ze służbami państwowymi i samorządowymi w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw i/lub wykroczeń wobec zwierząt.
Co zrobimy z Twoim zgłoszeniem?
Każde zgłoszenie rozpatrywane jest w sposób indywidualny. Możesz być pewien/a, że kontrola warunków bytowych zwierzęcia/zwierząt zostanie przeprowadzona w sposób należyty, zgodnie z obowiązującym prawem. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, inspektorzy skorzystają ze swoich uprawnień, do których zalicza się między innymi interwencyjne odebranie zwierzęcia/zwierząt, które znajduje/znajdują się w bezpośrednim stanie zagrożenia życia lub zdrowia.
O przebiegu interwencji zostaniesz poinformowany/a drogą mailową lub telefoniczną. Wytłumaczymy Ci wtedy, jakie były nasze spostrzeżenia, jakie działania podjęliśmy i z czego one wynikały.
Jak przekazać zgłoszenie?
Aby zgłosić potrzebę interwencji, należy w sposób dokładny uzupełnić formularz („Formularz zgłoszenia interwencji”), kierując się jedynie wiarygodnymi informacjami. Po naciśnięciu przycisku „Przekaż zgłoszenie”, treść trafi do jednego z naszych inspektorów, który nada zgłoszeniu odpowiedni priorytet. Następnie Twoje zgłoszenie zostanie przypisane do jednego z naszych patroli terenowo-interwencyjnych. W skład takiego patrolu wchodzi przynajmniej dwoje inspektorów ds. ochrony zwierząt, a jeśli zajdzie taka potrzeba również lekarz weterynarii i/lub technik weterynarii. Twoje dane, jako osoby zgłaszającej, przetwarzane będą zgodnie z polityką RODO i nie zostaną podane do wiadomości podmiotowi kontrolowanemu. Ważnym jest, aby uzupełnić pola „numer telefonu” i „e-mail”, żeby nasi inspektorzy mogli się z Tobą skontaktować, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Podstawy prawne działania
Podstawą prawną naszego działania jest ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. Stołeczny Inspektorat Ochrony Zwierząt działa poprzez swoich upoważnionych przedstawicieli – inspektorów ds. ochrony zwierząt. Są nimi osoby, które od dłuższego czasu współpracują z Fundacją „Zwierzęca Polana” i posiadają wiedzę, potwierdzoną wewnętrznymi egzaminami (teoretycznym i praktycznym) z zakresu ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r., innych aktów prawnych dotyczących zwierząt oraz taktyk interwencyjnych.

Formularz zgłoszenia interwencji

 
 

Verification

Koordynator

Stołecznego Inspektoratu
Ochrony Zwierząt

rafal_www

Rafał Koc

Wpisz dowolną kwotę i wesprzyj nasze działania

Top