avatar
  • Fundacja Zwierzęca Polana

    [ Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś ]

Biedna babunia, lat 20-kilka, jak się okazało, nauczona przez życie bycia mocną i hardą. Bardzo źle kojarzy ludzi. Pracujemy nad jej obłaskawieniem.

Koszt miesięcznego utrzymania to 650 zł